Hrad Trosky
Zřícenina hradu Trosky

Hrad Trosky

Hrad Trosky je dominantou Českého ráje. Hrad Trosky byl založen v roce 1380 Čeňkem z Vantemberka. Na dvou čedičových vyvřelinách o výšce přes 85 metrů vystavěl dvě mohutné obytné věže nazvané „Babou a Pannou“. Celý prostor mezi nimi obehnal třemi pásy hradeb a pod každou z věží vestavěl mohutné budovy, z nichž jedna byla panský palác.

Hrad Trosky byl dvakrát dobyt a to lstí, v roce 1438 Šofem z Helfenburka a 1469 Jiříkem z Poděbrad. Je zaznamenána snaha o dobytí husitským vojskem po vyhoření hradu v roce 1427. Za rodu Smiřických kolem roku 1580 je hrad Trosky již opuštěn. V roce 1648 při posledním obsazení Švédy celý vyhořel. Od té doby hrad Trosky pustl a sloužil jako zdroj stavebního materiálu. Doba romantismu objevila opět jeho krásu a vznikají první pokusy o jeho záchranu, které pokračují dodnes. V roce 2000 byla trvale zpřístupněna věž „Baba“.