Hrad Bečov nad Teplou
Zámek Bečov nad Teplou

Hrad Bečov nad Teplou

Hrad Bečov nad Teplou byl založen na počátku 14. století rodem pánů z Oseka, jimž náležel spolu s panstvím téměř dvě století. K největšímu rozvoji hradu došlo koncem 15. století a v první polovině 16. století, kdy hrad Bečov nad Teplou patřil rodu Pluhů z Rabštejna. Gotický hrad Bečov nad Teplou, který byl renesanční přestavbou obohacen kamennými portály a nástěnnými malbami, je situován na nejvyšším bodě skalní ostrožny.

Zámek Bečov nad Teplou

Zámek Bečov nad Teplou je pozdně barokní zámek, který dokončil v polovině 18. století Dominik Ondřej Kounic, nástupce Questenberků. Dominantou nezvykle uspořádané zámecké stavby je mnohoboká věž, kopírující půdorysné rozměry tzv. Lacronovy bašty, pocházející z třicetileté války. V roce 1945 se stal zámek Bečov nad Teplou majetkem státu a byly zde prováděny různé vnější i vnitřní úpravy.