Zámek Hrubý Rohozec
Zámek Hrubý Rohozec

Zámek Hrubý Rohozec

Zámek Hrubý Rohozec byl založen kolem roku 1280. Zámek Hrubý Rohozec se nachází na severozápadním okraji města Turnova a řadí se k nejstarším stavebně-historickým památkám této oblasti. Zámek Hrubý Rohozec tvoří výraznou dominantu na skále nad řekou Jizerou.

Zámek Hrubý Rohozec je návštěvníky vyhledáván i pro svoji unikátní výzdobu expozice vazbami ze suchých květin. Zámek Hrubý Rohozec je obklopen menším přírodně-krajinářským parkem s drobnými kamenickými prvky z období romantismu. Na zámecký park navazuje Zámecká stezka, která schází mnoha schody do hradního příkopu. Odtud lze přehlédnout mohutnou skálu, na níž zámek stojí. Dále dojdeme k řece Jizeře a přírodními partiemi kolem Dlaskova statku v Dolánkách lze parkovými cestami údolím Jizery dostat až na náměstí Českého ráje v Turnově.

Český ráj se pyšní několika zámky, avšak Hrubý Rohozec patří mezi jeho největší a nejkrásnější exempláře. Zámek Hrubý Rohozec je až do dnešní doby neustále obýván.